ελαφριά ώχρα

Τέντες Σκίασης > Μονόχρωμα VS > ελαφριά ώχρα